අපේ උත්සාහය ICC එකට තේරෙයි – හරීන් ප්‍රනාන්දු

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් මහගු සේවයක් ඉටු කල ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් වන මහේල ජයවර්ධන, කුමාර සංගක්කාර, රොෂාන් මහානාම, සිදත් වෙත්තමුනි යන මහත්වරුන්ගේ අදහස් හා…

One Comment

Leave a comment
 1. Appreciate it very much Susantha Jayawardena for enlighting all cricket fans with this vedio clip, which says Sports Minister decesion’s have been with transparency and has informed ICC,
  It’s a very good move by the Sports Minister to inform media yesterday about his decesion of tabeling the new required cricket constitution to the parliament,
  why i say that yesterday or day before on cricket age there was a article giving a different picture saying further like too much involvement of the Sports Minister in SLC which may affect us like Zimbabwe.
  Article was giving the cricket fans a question mark Wether it’s a positive or negative move by the Minister.
  Now with this explanation by the Sports Minister clears the air and clears any doubt cricket fans had.
  so well done Sports Minister
  And a big Thank you to you Susantha Jayawardena for the timely post of this vital media briefing by the Sports Minister

Leave a Comment