2017ට කලින් ටෙස්ට් ගහන්න ඉන්දියාව එයි!

Photo
Sri Lanka Cricket Newsබටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමේ ඉන්දීය සංචාරය අවලංගු වීම හේතුවෙන් එක්දින ක්‍රිකට් සංචාරයකට ඉන්දියාව කළ ආරාධනාව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පිළිගෙන තිබේ.

Read full article