ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්‌ පිලට නව කළමනාකරුවෙක්‌?

Photo
Sri Lanka Cricket Newsශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට්‌ කණ්‌ඩායමේ කළමනාකාර තනතුර සඳහා ජෙරි වවුටර්ස්‌ මහතා පත්කිරීමට නියමිත බව විශ්වාසාදායක ආරංචිමාර්ගයකින් සැලවිය.

Read full article