මීළඟ ජාතික ක්‍රිකට්‌ පුහුණුකරු ධුරයට වැඩිම ලකුණු ක්‍රිස්‌ ඇඩම්ස්‌ට

Photo
Sri Lanka Cricket Newsලැබී ඇති ඉල්ලුම්පත් අතර වැඩි අවධානය ක්‍රිස්‌ ඇඩම්ස්‌ට පසුව යොමු වී ඇත්තේ දකුණු අප්‍රිකාවේ මිකී ආතර්ට සහ ලාන්ස්‌ ක්‌ලුස්‌නර්ට වන බවද වාර්තා වේ. මිකී ආතර් දකුණු අප්‍රිකානු සහ ඔස්‌ටේ්‍රලියානු ජාතික පුහුණුකරු ලෙසද කටයුතු කර ඇති බැවින් ඔහුගේ ඉල්ලුම්පතටද ප්‍රමුඛතාවයක්‌ හිමිව තිබේ.

Read full article