පිරිත් නූල් බැඳගෙන ක්‍රිකට් ගහන ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයා

Photo
Sri Lanka Cricket Newsඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට අලුතින්ම තෝරා ගන්නා ලද යොවුන් ක්‍රීඩක ඈශ්ටන් ඒගාර් සිය ශ්‍රී ලාංකීය සම්භවය පිළිබඳව ආඩම්බර වන බව ඔහුගේ මව පවසන්නීය.තමන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිට වී බොහෝ කලක් වන නමුත් සිය පවුලේ සාමාජිකයන් සියලු දෙනාම තවමත් ශ්‍රී ලාංකීය චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර පිලි පදින බවයි, සෝනියා ඒගාර් බීබීසී සංදේශයට

Read full article