නියපොත්තෙන් කඩන්න පුළුවන් දේ ලොකු තැනටම ගෙන ගියා – සනත්

Photo
Sri Lanka Cricket News2013 චැම්පියන්ස් ලීග් ආන්දෝලනය පිළිබඳව බීබීසී යේ අසාම් අමීන් ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවේ සභාපති සනත් ජයසූරිය සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡාවක් මේ.

Read full article