නව තේරීම් කමිටු සභාපති වර්ණපුරද? මහානාමද?

Photo
Sri Lanka Cricket Newsආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලැබූ දැඩි පසුබෑම පිළිබඳව වගකීමක් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවටද පැවැරෙන බැවින් එම කමිටුවද ඉවත් කර නව තේරීම් කමිටුවක් පත්කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී කටයුතු කරනු ඇති බව ‘අද’ට වාර්තා වේ.

Read full article

Rate this post

500 points
Upvote Downvote

5 Comments

Leave a Reply
  1. Not sure how true this is….
    Not sure how true this is…. but would be a good move to have a person who can spend time afford to spend time to watch games as the chairman. I would prefer Mahanama as he is a person who would call a spade a spade. Warnapura with his black mark on the SA drama loooong time ago may not be the one we want.

  2. Present selectors should
    Present selectors should continue? What a crazy idea. Better to have no selectors than these fellows. Chairman of selectors Labrooy was doing match referee duties for ICC when Asia Cup going on. Hathurusingha is also a selector so better to let coach be 100% responsible for selections. Right now nobody is taking responsibility for dumb selections.

Leave a Reply