දුෂ්මන්ත චමීර, අකිල ධනංජය IPL වෙන්දේසියේදි අලෙවි වෙයි

Photo
Sri Lanka Cricket Newsශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් මෙවර අයි.පී.එල්. වෙන්දේසියේදි අලෙවි වූ දෙවැනි ක්‍රීඩකයා බවට දුෂ්මන්ත චමීර පත්විය. ඒ රාජස්ථාන් රෝයල්ස් කණ්ඩායම

Read full article

Rate this post

500 points
Upvote Downvote

One Comment

Leave a Reply

Leave a Reply