තේරීම් කමිටුවේ ප්‍රධානියා කාන්තා ක්‍රිකට්වල තරග තීරක වෙයි

Photo
Sri Lanka Cricket Newsආසියානු කුසලානය වැනි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වැදගත් තරගාවලියක් පවතින මොහොතකදී තේරීම් කමිටු ප්‍රධානියා කාන්තා ක්‍රිකට් තරග තීරකයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම කොතරම් දුරට සදාචාරාත්මකද යන්න සහ ජාතික කණ්ඩායමට ඔහු තේරීම් කමිටු ප්‍රධානියා වශයෙන් දක්වන දායකත්වය පිළිබඳවද මෙහිදී ගැටලුවක් මතුව තිබේ.

Read full article

Rate this post

500 points
Upvote Downvote

One Comment

Leave a Reply

Leave a Reply