ගෘහස්ත විදුලි පංකා වලින් දඹුල්ල ක්‍රීඩාංගනයේ තනතීරුව වියළු හැටි

Photo
Sri Lanka Cricket Newsශ්‍රීලංකාව සහා බංගලාදේශය 19 පහල කණ්ඩායම් දෙක අතර ක්‍රිකට් තරගයක් දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනයේ පැවැත්වේ ,ඊයේ (29) දින ඇතිවූ වර්ෂාව හේතුවෙන් තනතිරුව තෙමී තිබේ. ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා උචිත අයුරින් තනතීරුව වේලාගැනීම සඳහා ගෘහස්ත විදුලි පංකා යොදාගෙන වේලන අයුරු දැකගැනීමට ලැබුණි.

Read full article